Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οδοντικά εμφυτεύματα

Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων κάθε βαθμού χειρουργικής δυσκολίας.  Τα οδοντικά εμφυτεύματα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εδραιωθεί, στην σύγχρονη οδοντιατρική, ως ένα πολύ αξιόπιστο θεραπευτικό μέσο. Με την χρήση τους έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής…

Χειρουργική με laser

Χρήση διοδικού Laser στην χειρουργική μαλακών ιστών. Η χειρουργική με Laser, σε πολλές περιπτώσεις χειρουργικής μαλακών ιστών, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια που είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς με τα παραδοσιακά χειρουργικά εργαλεία. Η χρήση του Laser…

Παθολογία κροταφογναθικής άρθρωσης

Πόνος στην κροταφογναθική Clicking Αδυναμία διάνοιξης στόματος Αντιμετώπιση, με αναίμακτο και απλοποιημένο τρόπο, όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία της γνάθου και την επίδραση της στην κροταφογναθική άρθρωση.

Αναπλαστική χειρουργική ιστικών ελλειμμάτων

Αποκατάσταση ελλειμμάτων  σκληρών και μαλακών ιστών με διάφορα μοσχεύματα και τεχνικές. Σκοπός αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εδάφους για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Με την αναπλαστική χειρουργική των ιστών, σε συνδυασμό με τα εμφυτεύματα, είναι…

Χειρουργική στόματος και γνάθων

Έγκλειστα δόντια Οδοντογενείς και μη κύστεις Ακροριζεκτομή Οδοντογενείς παθήσεις του ιγμορείου Προπροσθετική χειρουργική Τραύματα προσώπου Οδοντογενείς λοιμώξεις Καλοήθεις όγκοι στόματος και γνάθων Χειρουργική περιοδοντίου