Αναπλαστική χειρουργική ιστικών ελλειμμάτων

Αναπλαστική χειρουργική ιστικών ελλειμμάτων

Αποκατάσταση ελλειμμάτων  σκληρών και μαλακών ιστών με διάφορα μοσχεύματα και τεχνικές. Σκοπός αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εδάφους για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Με την αναπλαστική χειρουργική των ιστών, σε συνδυασμό με τα εμφυτεύματα, είναι δυνατή η αποκατάσταση της αισθητικής και λειτουργικής αρτιότητας του στόματος ασθενών με εκτεταμένες βλάβες ή έλλειμμα μαλακών και σκληρών ιστών.