Παθολογία κροταφογναθικής άρθρωσης

Παθολογία κροταφογναθικής άρθρωσης

  • Πόνος στην κροταφογναθική
  • Clicking
  • Αδυναμία διάνοιξης στόματος

Αντιμετώπιση, με αναίμακτο και απλοποιημένο τρόπο, όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία της γνάθου και την επίδραση της στην κροταφογναθική άρθρωση.