Χειρουργική με laser

Χειρουργική με laser

Χρήση διοδικού Laser στην χειρουργική μαλακών ιστών.

Η χειρουργική με Laser, σε πολλές περιπτώσεις χειρουργικής μαλακών ιστών, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια που είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς με τα παραδοσιακά χειρουργικά εργαλεία.

Η χρήση του Laser απλοποιεί την χειρουργική διαδικασία μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και οίδημα, βελτιώνει την επούλωση των ιστών και μειώνει ή εξαφανίζει την αιμορραγία. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως τα αιμαγγειώματα η χρήση του Laser είναι μονόδρομος.